اتصال گراویتی فرم به جدولساز

 پس از نصب و فعال سازی یکپارچه سازی گراویتی فرم برای پلاگین جدولساز ، “گراویتی فرم” بطور طبیعی به عنوان یک نوع جدول در پلاگین جدولساز ظاهر می شود. شما می توانید با استفاده از صفحه “ایجاد یک جدول مرتبط با یک منبع داده موجود بر اساس ورودی گراویتی فرم خود ، جدول ایجاد کنید.