وسط چین سفارشی

[vc_row unlock_row=”” row_height_percent=”0″ override_padding=”yes” h_padding=”2″ top_padding=”5″ bottom_padding=”5″ overlay_alpha=”50″ gutter_size=”3″ column_width_percent=”100″ shift_y=”0″ z_index=”0″ row_height_use_pixel=”” row_name=”Design”][vc_column column_width_use_pixel=”yes” position_vertical=”middle” align_horizontal=”align_center” gutter_size=”3″ overlay_alpha=”50″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/1″ column_width_pixel=”800″][vc_custom_heading text_font=”font-762333″ text_size=”h1″ text_space=”fontspace-111509″ sub_lead=”yes” subheading=”با همکاری نزدیک با مشتری برای درک شغل خود ، من به تعریف ساختار سایت و سلسله مراتب اطلاعات کمک کردم. سپس من برای ساختن قالب های مستند و نمونه های اولیه کار کردم تا نشان دهم چگونه می توان مجموعه عظیمی از مطالب مفصل آنها را به روشی ساده و آسان به حرکت درآورد.”]طراحی رابط[/vc_custom_heading][/vc_column][/vc_row][vc_row row_height_percent=”0″ override_padding=”yes” h_padding=”2″ top_padding=”5″ bottom_padding=”5″ back_color=”color-rgdb” overlay_alpha=”50″ gutter_size=”3″ column_width_percent=”100″ shift_y=”0″ z_index=”0″][vc_column column_width_percent=”100″ gutter_size=”3″ style=”dark” overlay_alpha=”50″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ width=”1/1″][vc_gallery el_id=”gallery-4799415″ type=”carousel” medias=”89354,89351,89352,89350,89355″ carousel_lg=”1″ carousel_md=”1″ carousel_sm=”1″ gutter_size=”5″ media_items=”media|nolink|original,icon” carousel_interval=”3000″ carousel_navspeed=”400″ carousel_loop=”yes” carousel_overflow=”yes” carousel_dots=”yes” carousel_dots_space=”yes” carousel_dots_mobile=”yes” stage_padding=”5″ single_overlay_opacity=”50″ single_text_anim=”no” single_overlay_anim=”no” single_image_anim=”no” single_padding=”2″ single_border=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row unlock_row_content=”yes” row_height_percent=”64″ override_padding=”yes” h_padding=”2″ top_padding=”4″ bottom_padding=”4″ back_color=”color-wayh” back_image=”89349″ back_attachment=”fixed” overlay_color=”color-wayh” overlay_alpha=”30″ gutter_size=”100″ column_width_percent=”100″ shift_y=”0″ z_index=”0″ row_height_use_pixel=”” style=”inherited” row_name=”Facts” shape_dividers=””][vc_column column_width_use_pixel=”yes” position_vertical=”middle” align_horizontal=”align_center” gutter_size=”3″ style=”dark” overlay_alpha=”100″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/1″ mobile_height=”340″][vc_icon icon=”fa fa-play” background_style=”fa-rounded” size=”fa-3x” icon_automatic=”yes” shadow=”yes” media_lightbox=”11269″][/vc_icon][/vc_column][/vc_row][vc_row row_height_percent=”0″ override_padding=”yes” h_padding=”2″ top_padding=”5″ bottom_padding=”5″ back_color=”color-rgdb” overlay_alpha=”50″ gutter_size=”3″ column_width_percent=”100″ shift_y=”0″ z_index=”0″][vc_column column_width_percent=”100″ gutter_size=”3″ style=”dark” overlay_alpha=”50″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ width=”1/1″][vc_gallery el_id=”gallery-47994155″ type=”carousel” medias=”89356,89360,89345,89346,89347″ carousel_lg=”3″ carousel_md=”2″ carousel_sm=”2″ gutter_size=”5″ media_items=”media|nolink|original,icon” carousel_interval=”3000″ carousel_navspeed=”400″ carousel_loop=”yes” carousel_dots=”yes” carousel_dots_space=”yes” carousel_dots_mobile=”yes” stage_padding=”0″ single_overlay_opacity=”50″ single_text_anim=”no” single_overlay_anim=”no” single_image_anim=”no” single_padding=”2″ single_border=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row unlock_row_content=”yes” row_height_percent=”65″ override_padding=”yes” h_padding=”0″ top_padding=”0″ bottom_padding=”0″ back_color=”color-wayh” overlay_alpha=”50″ equal_height=”yes” gutter_size=”0″ column_width_percent=”100″ shift_y=”0″ z_index=”0″][vc_column column_width_percent=”100″ gutter_size=”3″ back_image=”89346″ overlay_alpha=”50″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/2″ mobile_height=”280″][/vc_column][vc_column column_width_percent=”100″ gutter_size=”3″ back_image=”89357″ overlay_alpha=”50″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/2″ mobile_height=”280″][/vc_column][/vc_row]

تماس با ما 09355840101